Lourdes Talley

Aktywuj nową / odnowić subskrypcję

Dane kontaktowe
Dane licencji


Aktywuj

Prześlij ten formularz, aby aktywować numer seryjny produktu pudełkowego. Po aktywowaniu otrzymasz dane licencji na swój adres e-mail.

Odnowić subskrypcję

Jeśli masz już licencję ESET i chcesz ją zaktualizować za pomocą nowo zakupionego (klucz, czek, karta) klucz licencyjny, a następnie prześlij ją również w formularzu aktywacyjnym.

Zarejestrowany odsprzedawca?

W takim razie skorzystaj ze swojego portalu, aby aktywować klucz licencję